Carinsko posredovanje i zastupanje

Carinsko posredovanje
i zastupanje


Posedujemo dugogodišnje iskustvo u carinskom posredovanju i zastupanju izvoznika i uvoznika, pravnih i fizičkih lica, u svim carinskim postupcima pred carinskim i drugim državnim organima i institucijama. Naši ovlašćeni carinski agenti, kao i napredni operativni sistemi, pomoći će Vam da se uspešno krećete kroz carinske procedure, izbegnete dodatne troškove i bilo kakva kašnjenja u realizaciji Vaših poslovnih procesa.

U okviru carinskog posredovanja i zastupanja, STAR&SS-trade Vam nudi sledeće usluge:

  • Zastupanje pred carinskim organima u svim vrstama carinskih postupaka – puštanje robe u slobodan promet, uvoz robe, skladištenje, postupci sa ekonomskim dejstvom, tranzitni postupak, pojednostavljeni postupci, carinski postupci u zajedničkom i nacionalnom tranzitnom postupku, ponovni izvoz robe
  • Tarifiranje robe
  • Priprema i obrada dokumentacije za carinjenje robe, priprema uvozno-izvozne dokumentacije
  • Posredovanje u dobijanju uvoznih i izvoznih dozvola i sertifikata
  • Posredovanje u pripremi zahteva za sve vrste pregleda – sanitarne, tržišne, veterinarske, fitopatološke
  • Organizovanje uvoza i izvoza robe za fizička i pravna lica
  • Stavljanje robe pod carinski nadzor
  • Carinjenje vozila – kompletna usluga po sistemu ključ u ruke
  • Zastupanje u postupku dodatne kontrole i reklamacije carinskih isprava
Naše osoblje poseduje veliko znanje i iskustvo u ovoj oblasti i obezbeđuje usklađenost vaših carinskih aktivnosti sa svim važećim carinskim i drugim propisima. Svakom klijentu posvećujemo dužnu pažnju, a u skladu sa njegovim potrebama nudimo najbolja rešenja za carinjenje robe uz najniže troškove.

Naše sedište se nalazi u Leskovcu, u zgradi Carinske ispostave Leskovac, u poslovnim prostorijama u našem vlasništvu, gde nudimo sve navedene usluge. Ukoliko je potrebno, naši carinski agenti su Vam na raspolaganju tokom vikenda. Ostali granični prelazi su pokriveni saradnjom sa špedicijama na samim prelazima. Za carinjenja van Leskovca takodje koristimo saradnju sa proverenim i iskusnim špediterskiom kućama.