Dodatne usluge i pogdnosti

Dodatne usluge i pogdnosti


Za sve carinske postupke, bilo da je u pitanju uvoz, izvoz, privremeni uvoz, tranzit ili stavljanje robe pod carinski nadzor, imamo odgovarajuće bankarske garancije izdate u korist Uprave carina Republike Srbije.