Naš tim

Naš tim

Upoznajte članove tima


Počeli smo pre više od 10 godina, sa nekoliko ambicioznih ljudi i skromnim sredstvima za rad. Zahvaljujući ulaganju i stručnom usavršavanju zaposlenih, unapređenju poslovnih procesa, praćenju savremenih trendova u logistici i uvođenju novih tehnologija, naša kompanija beleži izuzetno brz i dinamičan rast i razvoj.

Međutim, naša snaga nije samo u kontinuiranom rastu poslovanja, već, pre svega, u entuzijazmu, istrajnosti, stručnosti i kvalitetu zaposlenih, kao i njihovom bogatom iskustvu stečenom u radu sa nizom međunarodnih i domaćih kompanija. Naš iskusan i kreativan menadžment tim, uz podršku visokostručnog osoblja, pružiće Vam najkvalitetniju i kompletnu uslugu.

Naši zaposleni, u sektoru špedicije, imaju sve potrebne licence i dozvole za nesmetan rad u svojoj struci. I pored toga, kompanija redovno organizuje obuke za stručno i specijalističko obrazovanje iz oblasti poslovnog planiranja, poslovne komunikacije, finansijskog poslovanja, prodaje i pregovaranja, rada na računaru i stranih jezika, koje održavaju najistaknutiji instituti i eminentni predavači.

Đorđe Lazarević

Šef špedicije I

Mija Stojanović

Šef špedicije II

Snežana Vukotić

Samostalni carinski referent

Milena Stefanović

Carinski referent

Saša Stojiljković

Carinski referent

Dimitrije Nikolić

Carinski referent

Slobodan Stamenković

Carinski referent

Muhamed Iljazi

Carinski referent

Dejan Blagojević

Carinski referent

Nemanja Petrović

Carinski referent